Reper Sp. z o.o.

  • 004.jpg

O firmie

Firma Reper została założona i zarejestrowana 14 grudnia 1988r. w Sądzie Rejonowym w Siedlcach.

W początkowym okresie działalności świadczono usługi z zakresu projektowania dróg oraz wykonywano drobne prace z zakresu budownictwa drogowego. W dalszej swej działalności rozszerzono profil usług o wykonawstwo robót o charakterze instalacyjno-sanitarnym.

Główny rozwój firmy nastąpił w połowie lat dziewięćdziesiątych. Zatrudnionych zostało 20 pracowników. Stworzono 2 kierownictwa robót. Grupa instalacyjna zajmuje się wykonawstwem i remontami: sieci zewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych, budową kotłowni olejowych i gazowych. Grupa drogowa trudni się budową dróg, ulic i placów. W zakresie powyższych robót świadczymy również usługi z zakresu projektowania i pełnienie nadzorów inwestorskich.

Z myślą o poszerzeniu profilu działalności o handel materiałami budowlanymi, w roku 1998 firma weszła w posiadanie bazy z zapleczem biurowo-magazynowym. Zatrudnieni zostali następni pracownicy i uruchomiono handel materiałami budowlanymi.

Podczas długoletniej działalności firma nawiązała liczne kontakty handlowe z wiodącymi firmami z branży instalacyjno-ciepłowniczej, jak i z producentami materiałów budowlanych. Podpisaliśmy umowy na przedstawicielstwa handlowe, co owocuje stałym wzrostem sprzedaży. W dalszym ciągu jesteśmy zainteresowani nawiązywaniem wszelkiej współpracy. Fachowa i miła obsługa zaprasza do punktów sprzedaży.

Dziękujemy Państwu za odwiedzenie naszej strony.